BARHAM @barham_khan

JUST GOD👑💎 Sardasht

4.3k Followers 4.7k Following 9 Posts