⚽bArhAm🎮 @barham_khan

💎🤖BARHAM🤖💎 😎KURD😄 💙BARCA POLISI💜⚽ 👑SARDASHT👑 😍ABAN😍

3.1k Followers 3k Following 18 Posts

196 Followers