BARHAM @barham_khan

JUST GOD👑💎 Sardasht znde bad azadi🗽

4.2k Followers 4.2k Following 10 Posts

4.2k @barham_khan Followers